2017/2018 Novice Wildcat Roster:

Cali Hodkinson
Nikki Steinberg
Maika Steinberg
Camryn Enthwhistle
Sarah Sousa
Alexis Esposito
Myla Meakin
Kaia Boissoneau
Ava Nolan

Rylin Pearson
Brooklyn Toulouse